Om du finns med på vår hemsida och inte vill ha med ditt porträtt eller inte alls vill vara med eller vill ändra någon uppgift så meddela mig det.

Nya bilder tar jag väldigt gärna emot!

Vårt släktregister

         Framtaget av Göte Bengtsson

En torparepojks öden och äventyr

         Nedtecknat av Aron Bengtsson  f. 1878-1970

Anteckningar från Torsten Bengtssons liv

          Nedtecknat av Torsten Bengtsson f. 1913-2000

Ättlingar till vår anfader Jan Persson i Alslöf  f. 1719– 1800

          Nedtecknat av Göte Bengtsson

Julseder i slutet av 1800-talet

         Nedtecknat av Aron Bengtsson  f. 1878-1970